tasima      tasima_2      tasima3     tasima-irsaliyesi

Taşıma İrsaliyesi, Eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki bir belge.

Kendisine ait vasıta ile kendi eşyasını taşıyanlar için taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez.
Çünkü taşıma irsaliyesi, mal sirkülasyonunun izlenmesi ile ilgili değil, ücret karşılığında eşya taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir.
Taşınan eşyanın ticari mal olması veya olmamasının önemi yoktur. Önemli olan malın ücret karşılığında taşınmasıdır.

Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler:
– Taşıma irsaliyesi ibaresi,
– Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
– Taşıma irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri numarası ve sıra nu.su,
– Malın cinsi ve miktarı (malın cinsinin açıkça belli olmadığı hâllerde, sadece balya, kasa, sandık gibi kaydedilmesi yeterlidir.)
– Taşıma İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
– Malı gönderenin adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
– Alıcının (müşterinin ) adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
taşıma irsaliyesi
– Mükellefin diğer iş yerine veya taşınmak üzere bir alıcıya gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği,
– Aracın sürücüsünün adı soyadı ve aracın plaka numarası,
– Alınan taşıma ücretinin tutarı.

 

 

Taşıma İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi Örnekleri, Taşıma İrsaliye Çeşitleri, Taşıma İrsaliye Fiyatları, Taşıma İrsaliye Tasarımları

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblr