132      b_İRS 3  Dms_Fatura - Sevk ir._conn    irsaliye_4       sevk __rsal__yes__ (b__y__k) 2_2

İrsaliye, Firmanız tarafından sevk edilen ürün ve mallar için müşterilerine ulaştırma sırasında yanınızda bulundurmanız gerek resmi evraktır.

SEVK İRSALİYESİNDE ŞUNLAR BULUNUR

a) Sevk irsaliyesi ibaresi,
b) Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
c) Gönderilen malın cinsi veya miktarı,
ç) İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
d) Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği,
e) Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
f) Düzenleme tarihi ile malın fiili sevk tarihi,
g) Düzenleyenin imzası.

İrsaliyeler; mürekkepli kalem, makine (bilgisayar yazıcısı, daktilo vb.) veya kopya kurşun kalem ile doldurulur. Birden fazla örnek düzenlendiği taktirde, her birine kaçıncı örnek olduğu işaretlenir.

Aynı müessenin çeşitli şube veya kısımlarından her biri, ayrı ayrı irsaliye kullandığı taktirde bu irsaliyelere, şube veya kısım isimlerinin yazılması veya özel işaretlerle seri ayrımı yapılması zorunludur

 

 

Sevk İrsaliyesi, Sevk İrsaliye Tasarımları, Sevk İrsaliye Fiyatları, İrsaliye Çeşitleri, Sevk İrsaliyesi Örnekleri

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblr